Bệnh Xã HộiBệnh Xã Hội

Bệnh xã hội là nói đến các bệnh có mức độ lây nhiễm cao qua đường tình dục, Bệnh xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.Lên đầu trang